Indicador CCI - Commodity Channel Index.

A través d'aquest indicador puc determinar formar la tendència, el seu canvi i punt d'inflexió.

Si estableix la tendència de les eines d'anàlisi tècnica a la taula, es veurà que el preu d'un actiu es mou al passadís convencional. Els seus límits extrems estan numerades i -100 + 100. Sobre 75% de tot el valor de temps de l'actiu estarà dins d'aquest corredor.

Opcions binàries indicadors CCI

Això és el que em dóna senyals indicador de forex CCI:

1) Si la línia de l'indicador s'eleva a la zona de sobrecompra (per sobre de + 100), he estat esperant una volta i obrir l'opció una caiguda PUT. preus dels actius es reduirà, ja que tractarà de tornar a l'àmbit d'un corredor condicional.

2) Si la línia de la bandera es disminueix en territori de sobrevenda (per sota -100), he estat esperant una volta i obrir l'opció per augmentar CRIDA. preu dels actius s'elevarà, perquè tendirà a tornar a l'àmbit d'un corredor condicional.

Configura CCI millor amb els indicadors de tendència.

Register robot Abi >>>

Te al butlletí de notícies
Ajudar a establir el robot Abi
recomanar
1. Arotrade
Arotrade 250x250 Ru
2. 24option
logo 300x250
3. Inversor
invertible